","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""); $son = str_ireplace($gelenmesaj,$yenimesaj,$xss); return $son; } $_POST = array_map("KodTemizle",$_POST); $_GET = array_map("KodTemizle",$_GET); $_REQUEST = array_map("KodTemizle",$_REQUEST); $_SESSION = array_map("KodTemizle",$_SESSION); function duzenPost($giris){ $giris = htmlspecialchars($giris); $giris = addslashes($giris); $giris = mysql_real_escape_string($giris); return $giris; } function GizLe($seni) { $seni = addslashes($seni); return $seni; } function GostEr($beni){ $beni = stripslashes($beni); return $beni; } Function Kufur($kotuinsan) { $edilen = array("anasinin","soktumu","siker","vajina","sikey","amcik","amcik","orospu","kahpe","götünü","götüne","sokayim","yarrak","domalt","pezevenk","piç","serefsiz"); $silinen = array("*******","*******","*******","*******","*******","*******","*******","*******","*******","*******","*******","*******","*******","*******","*******","*******","*******"); $silelim = str_ireplace($edilen,$silinen,$kotuinsan); return $silelim; } function make_thumbnails($updir, $img){ $thumbnail_width = 100; $thumbnail_height = 80; $thumb_preword = "kucuk_"; $arr_image_details = GetImageSize("$updir"."$img"); $original_width = $arr_image_details[0]; $original_height = $arr_image_details[1]; if( $original_width > $original_height ){ $new_width = $thumbnail_width; $new_height = intval($original_height*$new_width/$original_width); } else { $new_height = $thumbnail_height; $new_width = intval($original_width*$new_height/$original_height); } $dest_x = intval(($thumbnail_width - $new_width) / 2); $dest_y = intval(($thumbnail_height - $new_height) / 2); if($arr_image_details[2]==1) { $imgt = "ImageGIF"; $imgcreatefrom = "ImageCreateFromGIF"; } if($arr_image_details[2]==2) { $imgt = "ImageJPEG"; $imgcreatefrom = "ImageCreateFromJPEG"; } if($arr_image_details[2]==3) { $imgt = "ImagePNG"; $imgcreatefrom = "ImageCreateFromPNG"; } if( $imgt ) { $old_image = $imgcreatefrom("$updir"."$img"); $new_image = imagecreatetruecolor($thumbnail_width, $thumbnail_height); imageCopyResized($new_image,$old_image,$dest_x, $dest_y,0,0,$new_width,$new_height,$original_width,$original_height); $imgt($new_image,"$updir"."$thumb_preword"."$img"); } } function progressBar($percentage) { print "
\n"; print "
"; if ($percentage > 5) {print "$percentage%";} else {print "
 
";} print "
"; } function resimyaz($uemail) { header("Content-type: image/png"); $im = imagecreatetruecolor(400, 30); $white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255); $grey = imagecolorallocate($im, 128, 128, 128); $black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0); imagefilledrectangle($im, 0, 0, 399, 29, $white); $font = 'arial.ttf'; imagettftext($im, 20, 0, 11, 21, $grey, $font, $uemail); imagettftext($im, 20, 0, 10, 20, $black, $font, $uemail); imagepng($im); imagedestroy($im); } function rolustur ($uemail) { $width = 100; $height = 25; $resim = ImageCreate($width,$height); $beyaz = ImageColorAllocate($resim, 255, 255, 255); $rand = ImageColorAllocate($resim, rand(0,255), rand(0,255), rand(0,255)); ImageFill($resim, 0, 0, $rand); ImageString($resim, 3, 3, 3, $email, $beyaz); ImageLine($resim, 100, 19, 0, 19, $beyaz); header("Content,type: image/png"); ImagePng($resim); ImageDestroy($resim); } function make_forum($updir, $img){ $thumbnail_width = 100; $thumbnail_height = 100; $thumb_preword = "kucuk_"; $arr_image_details = GetImageSize("$updir"."$img"); $original_width = $arr_image_details[0]; $original_height = $arr_image_details[1]; if( $original_width > $original_height ){ $new_width = $thumbnail_width; $new_height = intval($original_height*$new_width/$original_width); } else { $new_height = $thumbnail_height; $new_width = intval($original_width*$new_height/$original_height); } $dest_x = intval(($thumbnail_width - $new_width) / 2); $dest_y = intval(($thumbnail_height - $new_height) / 2); if($arr_image_details[2]==1) { $imgt = "ImageGIF"; $imgcreatefrom = "ImageCreateFromGIF"; } if($arr_image_details[2]==2) { $imgt = "ImageJPEG"; $imgcreatefrom = "ImageCreateFromJPEG"; } if($arr_image_details[2]==3) { $imgt = "ImagePNG"; $imgcreatefrom = "ImageCreateFromPNG"; } if( $imgt ) { $old_image = $imgcreatefrom("$updir"."$img"); $new_image = imagecreatetruecolor($thumbnail_width, $thumbnail_height); imageCopyResized($new_image,$old_image,$dest_x, $dest_y,0,0,$new_width,$new_height,$original_width,$original_height); $imgt($new_image,"$updir"."$thumb_preword"."$img"); } } function boyutla($upload_dir, $ilk1) { $font='arial.ttf'; $fontsize='15'; $yazi = 'www.sebabcilar.com'; $max_en='507'; $max_boy='480'; $boyut = getimagesize("$upload_dir"."$ilk1"); $uzanti = $boyut[2]; $en = $boyut[0]; $boy = $boyut[1]; $x_oran = $max_en / $en; $y_oran = $max_boy / $boy; if (($en <= $max_en) and ($boy <= $max_boy)) { $son_en = $en; $son_boy = $boy; } elseif (($x_oran * $boy) < $max_en) { $son_en = $max_en; $son_boy = ceil($x_oran * $boy); } else { $son_en = ceil($y_oran * $en); $son_boy = $max_boy; } if($boyut[2]==1) { $imgt = "ImageGIF"; $imgcreatefrom = "ImageCreateFromGIF"; } if($boyut[2]==2) { $imgt = "ImageJPEG"; $imgcreatefrom = "ImageCreateFromJPEG"; } if($boyut[2]==3) { $imgt = "ImagePNG"; $imgcreatefrom = "ImageCreateFromPNG"; } if( $imgt ) { $eski = $imgcreatefrom("$upload_dir"."$ilk1"); $yeni = imagecreatetruecolor($son_en,$son_boy); imagecopyresized($yeni,$eski,0,0,0,0,$son_en,$son_boy,$en,$boy); $renkis = imagecolorallocate($yeni, 235,235,240); imagefill($yeni, 0,0, $renkis); $renk = imagecolorallocatealpha( $yeni, 235, 235, 240, 100 ); $size = imagettfbbox( $fontsize,0,$font,$yazi); $yazi_en = abs($size[2]-$size[0]); $yazi_boy = abs($size[3]-$size[5]); $yazix = $son_en-5-$yazi_en; $yaziy = $son_boy-5; imagettftext($yeni,$fontsize,0,$yazix,$yaziy,$renk,$font,$yazi); $imgt($yeni,"$upload_dir"."$ilk1"); } imagedestroy($eski); imagedestroy($yeni); } function yorumyapti ($mail, $adi, $soyadi, $adres) { $kimden = "Şebabçılar Güvercin Forum Portalı"; $kimadr = "noreply@sebabcilar.com"; $konu = "Fotoğrafınıza Yorum Yapıldı"; $Gidecek_Mesaj = "".$adi." ".$soyadi." bir fotoğrafınıza yorum yaptı.
\n"; $Gidecek_Mesaj .= "
\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "Yorumu okumak için tıklayınız.

\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "".$adres."
\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "
\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "".$kimden."

\n\n"; $mailheaders = "MIME-Version: 1.0\n"; $mailheaders .= "Content-Type: text/html; charset=UTF-8\n"; $mailheaders .= "From: ".$kimden." <".$kimadr."> \n"; $mailheaders .= "X-Sender: <".$mail.">\n"; $mailheaders .= "X-Mailer: ".$kimden." \n"; $mailheaders .= "X-Priority: 0 \n"; $mailheaders .= "Return-Path: <".$kimadr.">\n"; $mailheaders .= "In-Reply-To: <".$kimadr.">\n"; $mailheaders .= "Reply-To: <".$kimadr.">\n"; ini_set ("SMPT", "mail.sebabcilar.com"); $yolla = mail($mail,$konu,$Gidecek_Mesaj,$mailheaders); } function iyorumyapti ($mail, $adi, $soyadi, $adres) { $kimden = "Şebabçılar Güvercin Forum Portalı"; $kimadr = "noreply@sebabcilar.com"; $konu = "İlanınıza Yorum Yapıldı"; $Gidecek_Mesaj = "".$adi." ".$soyadi." bir ilanınıza yorum yaptı.
\n"; $Gidecek_Mesaj .= "
\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "Yorumu okumak için tıklayınız.

\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "".$adres."
\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "
\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "".$kimden."

\n\n"; $mailheaders = "MIME-Version: 1.0\n"; $mailheaders .= "Content-Type: text/html; charset=UTF-8\n"; $mailheaders .= "From: ".$kimden." <".$kimadr."> \n"; $mailheaders .= "X-Sender: <".$mail.">\n"; $mailheaders .= "X-Mailer: ".$kimden." \n"; $mailheaders .= "X-Priority: 0 \n"; $mailheaders .= "Return-Path: <".$kimadr.">\n"; $mailheaders .= "In-Reply-To: <".$kimadr.">\n"; $mailheaders .= "Reply-To: <".$kimadr.">\n"; ini_set ("SMPT", "mail.sebabcilar.com"); $yolla = mail($mail,$konu,$Gidecek_Mesaj,$mailheaders); } function mesajgitti ($mail, $adim, $soyadim){ $siteadres = "http://www.sebabcilar.com/"; $kimden = "Şebabçılar Güvercin Forum Portalı"; $kimadr = "noreply@sebabcilar.com"; $konu = "Özel bir mesaj aldınız"; $Gidecek_Mesaj = "".$adim." ".$soyadim." isimli üyeden bir mesaj aldınız.
\n"; $Gidecek_Mesaj .= "
\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "Mesajı okumak için lütfen giriş yapınız.

\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "".$siteadres."
\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "
\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "".$kimden."

\n\n"; $mailheaders = "MIME-Version: 1.0\n"; $mailheaders .= "Content-Type: text/html; charset=UTF-8\n"; $mailheaders .= "From: ".$kimden." <".$kimadr."> \n"; $mailheaders .= "X-Sender: <".$mail.">\n"; $mailheaders .= "X-Mailer: ".$kimden." \n"; $mailheaders .= "X-Priority: 0 \n"; $mailheaders .= "Return-Path: <".$kimadr.">\n"; $mailheaders .= "In-Reply-To: <".$kimadr.">\n"; $mailheaders .= "Reply-To: <".$kimadr.">\n"; ini_set ("SMPT", "mail.sebabcilar.com"); $yolla = mail($mail,$konu,$Gidecek_Mesaj,$mailheaders); } function forumcu ($mail, $adi, $adim, $soyadim, $addres, $basligi) { $siteadres = "http://www.sebabcilar.com/"; $kimden = "Şebabçılar Güvercin Forum Portalı"; $kimadr = "noreply@sebabcilar.com"; $konu = "Forumdaki Yazıya Yeni Bir Cevap"; $Gidecek_Mesaj = "Merhaba ".$adi."
\n"; $Gidecek_Mesaj .= "".$adim." ".$soyadim." isimli üye de aşağıdaki konuya cevap yazdı.
\n"; $Gidecek_Mesaj .= "
\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "Konu: ".$basligi."
\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "
\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "Cevabı okumak için lütfen giriş yapınız.

\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "".$basligi."
\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "
\n\n"; $Gidecek_Mesaj .= "".$kimden."

\n\n"; $mailheaders = "MIME-Version: 1.0\n"; $mailheaders .= "Content-Type: text/html; charset=UTF-8\n"; $mailheaders .= "From: ".$kimden." <".$kimadr."> \n"; $mailheaders .= "X-Sender: <".$mail.">\n"; $mailheaders .= "X-Mailer: ".$kimden." \n"; $mailheaders .= "X-Priority: 0 \n"; $mailheaders .= "Return-Path: <".$kimadr.">\n"; $mailheaders .= "In-Reply-To: <".$kimadr.">\n"; $mailheaders .= "Reply-To: <".$kimadr.">\n"; ini_set ("SMPT", "mail.sebabcilar.com"); $yolla = mail($mail,$konu,$Gidecek_Mesaj,$mailheaders); } ?> Şebab Güvercin Yetiştiricilerinin Türkiye Şebab Forum Adresi.
Sebabcilar.com - Sebab Gvercin Forum
Bağlantım sürekli açık kalsın Şifremi Unuttum Giriş
Üye Arama

En Çok Beğenilen Fotoğraflar

Sahibi: Süleyman MERCAN
Süleyman MERCAN 1305546072_suleyman_mercan20.jpg
Şehir : Bursa
Kayıt : 16.05.2011
Toplam : 4 Beğeni
Sahibi: mehmet sevim
mehmet sevim 1311275562_73072_143206249058839_100001083941554_236627_4067928_n.jpg
Şehir : Bursa
Kayıt : 21.07.2011
Toplam : 4 Beğeni
Sahibi: vezir duran
vezir duran 1309028272_as60wxycanbs7pxcaoz5cbocav0cki1cab3zzm6cavkrcfucacqhrxncaghf2v3ca9d3e9dcag4z54ocad0aqibcab4p5cfcakagj38caclgi1nca7on2ricafz8g4gcad1w3btcar063ghcabdbo1jca0co3q2.jpg
Şehir : Konya
Kayıt : 25.06.2011
Toplam : 3 Beğeni
Sahibi: Süleyman MERCAN
Süleyman MERCAN 1305546326_suleyman_mercan56.jpg
Şehir : Bursa
Kayıt : 16.05.2011
Toplam : 2 Beğeni
Sahibi: Süleyman MERCAN
Süleyman MERCAN 1305546860_suleyman_mercan135.jpg
Şehir : Bursa
Kayıt : 16.05.2011
Toplam : 2 Beğeni
Sahibi: Mehmet İLHAN
Mehmet İLHAN 1305547193_cilli_mehmet2.jpg
Şehir : Bursa
Kayıt : 16.05.2011
Toplam : 2 Beğeni
Sahibi: UMUT BAHAR
UMUT BAHAR 1311001371_colak.jpg
Şehir : Bursa
Kayıt : 18.07.2011
Toplam : 2 Beğeni
Sahibi: Süleyman MERCAN
Süleyman MERCAN 1305546112_suleyman_mercan21.jpg
Şehir : Bursa
Kayıt : 16.05.2011
Toplam : 1 Beğeni
Sahibi: Süleyman MERCAN
Süleyman MERCAN 1305546159_suleyman_mercan39.jpg
Şehir : Bursa
Kayıt : 16.05.2011
Toplam : 1 Beğeni
Sahibi: Süleyman MERCAN
Süleyman MERCAN 1305546159_suleyman_mercan35.jpg
Şehir : Bursa
Kayıt : 16.05.2011
Toplam : 1 Beğeni
Sahibi: Süleyman MERCAN
Süleyman MERCAN 1305546326_suleyman_mercan54.jpg
Şehir : Bursa
Kayıt : 16.05.2011
Toplam : 1 Beğeni
Sahibi: Süleyman MERCAN
Süleyman MERCAN 1305546526_suleyman_mercan84.jpg
Şehir : Bursa
Kayıt : 16.05.2011
Toplam : 1 Beğeni

En Yeni İlanlar

Satıcı: ufuk ak
ufuk ak isimli üyeye ait satılık ilan resimleri
Irkı : Şebab
Cins : Çift
Şehir : Bursa
Satıcı: ibrahim çalık
ibrahim çalık isimli üyeye ait satılık ilan resimleri
Irkı : Şebab
Cins : Dişi
Şehir : Bursa
Satıcı: ibrahim çalık
ibrahim çalık isimli üyeye ait satılık ilan resimleri
Irkı : Şebab
Cins : Çift
Şehir : Bursa
Satıcı: ibrahim çalık
ibrahim çalık isimli üyeye ait satılık ilan resimleri
Irkı : Şebab
Cins : Çift
Şehir : Bursa
Satıcı: ibrahim çalık
ibrahim çalık isimli üyeye ait satılık ilan resimleri
Irkı : Şebab
Cins : Çift
Şehir : Bursa
Satıcı: ibrahim çalık
ibrahim çalık isimli üyeye ait satılık ilan resimleri
Irkı : Şebab
Cins : Çift
Şehir : Bursa
Satıcı: levent hamarat
levent hamarat isimli üyeye ait satılık ilan resimleri
Irkı : Çakmaklı
Cins : Çift
Şehir : Amasya
Satıcı: recep ceylan
recep ceylan isimli üyeye ait satılık ilan resimleri
Irkı : Taklacı
Cins : Çift
Şehir : Bursa
Satıcı: recep ceylan
recep ceylan isimli üyeye ait satılık ilan resimleri
Irkı : Şebab
Cins : Çift
Şehir : Bursa
Satıcı: onur kavcak
onur kavcak isimli üyeye ait satılık ilan resimleri
Irkı : Taklacı
Cins : Çift
Şehir : Bursa
Satıcı: cafer kuzu
cafer kuzu isimli üyeye ait satılık ilan resimleri
Irkı : Şebab
Cins : Çift
Şehir : Bursa
Satıcı: recep ceylan
recep ceylan isimli üyeye ait satılık ilan resimleri
Irkı : Beyaz
Cins : Çift
Şehir : Bursa
Portala Kayıt Ol
Şehir
Güvenlik AnahtarıPortal İstatistiği
Online Kullanıcılar : 12
Toplam Üye : 12222
Toplam Mesaj : 15123
Toplam İlan : 65
Sayfa Alt Çizgi